SMB PCB Jack (13)
SMB PCB Jack 
for 4 Mounting Holes
Part No. : SMB-M602-001
SMB PCB Jack 
for 4 Mounting Holes
Part No. : SMB-M602-002
SMB PCB Jack 
for 4 Mounting Holes
Part No. : SMB-M602-008
SMB PCB Jack 
for 1.60mm board
Part No. : SMB-M604-001
SMB PCB Jack 
for 0.80mm board
Part No. : SMB-M604-002
SMB PCB Bulkhead Jack 
for 4 Mounting Holes
Part No. : SMB-M606-001
SMB PCB Jack 
for 4 Mounting Holes
Part No. : SMB-M608-001
SMB PCB Right Angle
Bulkhead Jack 
for 4 Mounting Holes
Part No. : SMB-M608-002
SMB PCB Right Angle Bulkhead Jack 
for 4 Mounting Holes
Part No. : SMB-M608-003
SMB PCB Jack 
for 4 Mounting Holes ( 75Ohm )
Part No. : SMB75-602-003
SMB PCB Jack 
for 1.30mm board ( 75Ohm )
Part No. : SMB75-604-002
SMB PCB Jack 
for 1.60mm board ( 75Ohm )
Part No. : SMB75-604-003
SMB PCB Right Angle Jack 
for 4 Mounting Holes ( 75Ohm )
Part No. : SMB75-608-001