SMA PCB Jack (18)
SMA PCB Jack
for 4 Mounting Holes
Part No. : SMA-M602-001
SMA PCB Jack
for 4 Mounting Holes
Part No. : SMA-M602-002
SMA PCB Jack for 4 Mounting Holes with Bulkhead mating and 10mm circle flange
Part No. : SMA-M602-029
SMA PCB Jack for 4 Mounting Holes with EMI Gasket
Part No. : SMA-M602-035
SMA PCB Jack f
or 1.60mm board
Part No. : SMA-M604-001
SMA PCB Jack
for 1.60mm board
Part No. : SMA-M604-002
SMA PCB Bulkhead Jack
for 1.60mm board
Part No. : SMA-M604-003
SMA PCB Bulkhead Jack for 1.60mm board
Part No. : SMA-M604-004
SMA PCB Bulkhead Jack for 1.60mm board
( Reverse Polarity )
Part No. : SMA-M604-040
SMA PCB Jack
for 4 Mounting Holes
Part No. : SMA-M606-029
SMA PCB Right Angle Jack
for 4 Mounting Holes
Part No. : SMA-M608-002
SMA PCB Right Angle Bulkhead Jack for 4 Mounting Holes
Part No. : SMA-M608-003
SMA PCB Right Angle Bulkhead Jack for 4 Mounting Holes
Part No. : SMA-M608-004
SMA PCB Right Angle Jack for 4 Mounting Holes
Part No. : SMA-M608-007
SMA PCB Right Angle Jack for 4 Mounting Holes
Part No. : SMA-M608-012
SMA PCB Right Angle Jack for 4 Mounting Holes
Part No. : SMA-M608-014
SMA PCB Right Angle Bulkhead Jack for 4 Mounting Holes
Part No. : SMA-M608-026
SMA PCB Right Angle Jack for 4 Mounting Holes
( Reverse Polarity )
Part No. : SMA-M608-029